Klasický případ špatně provedeného zateplení pultové střechy.

S podobnými případy se setkáváme velmi často. Zateplení pultové střechy je ve většině případů provedeno chybně. Nejčastější problém je nedokonale uložená izolace, často chybějící v těžce dostupných místech. Vznikají tak výrazné tepelné mosty, které mají za následek obrovský únik tapla v zimních měsících a naopak nepříjemný přísun tepla přes střešní konstrukci do interiéru v měsících letních. Důvodů, proč je izolace takto špatně provedena je hned několik. Izolatéři mají v dutině velmi málo prostoru pro manilulaci s materiálem, prostor bývá velmi málo odvětrán a osvětlen. Izolatéři tak mají nepříjemné podmínky, způsobené velkou prašností při manipulaci s nevhodným typem izolace. Často tak dochází k uspěchání a nedokonalé pokládce materiálu. V našem případě jsme zjistili zhruba 30% prostor, které nebyli izolovány vůbec.

Sjednali jsme nápravu

Přípravili jsme podmínky pro zafoukání minerální izolací Supafil Loft 45, která je pro tento typ střešní konstrukce ideální. Odstranili jsme zbytky nakumulované izolace, kterou izolatéři zapoměli odklidit, čím jsme zpřístupnili celou konstrukci a odhalili všechny neduhy špatně provedené izolace. Bylo také nnutné opravit parozábranu, která je na mnoha místech poškozená díky prostupům elektoinstalačních kabelů. 

Nyní máme připraven celkový prostor konstrukce, která bude nově vyplněna minerální izolací SUPAFIL a to v požadované výšce 35cm. 


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů